Intézményünk története

Sárospatakon 1972 tavaszától, a várossá nyilvánítással egy időben kezdtek működni a szakrendelések (addig Sátoraljaújhelyen látták el a betegeket), a Comenius 20. szám alatt lévő épületben. Az első szakorvosi szolgálat a belgyógyászat volt. Ebben az épületben kapott helyet a fogászat, a védőnői szolgálat, később a csecsemő- és gyermekgyógyászat. 1973. szeptember 1-jével megszűnt a szülőotthon, mely épületeiben újabb szakrendelések kaptak helyet.

A rendelőintézet feladatait egyszerre több telephelyen látta el, amelyek területileg mindössze néhány 100 méterre estek egymástól. Az intézet 2 telephellyel rendelkezik:

  • Központi rendelőintézet (Comenius u. 20.): ezt az épületet 1975-ben adták át, mint egy emeletes épület, majd 1984-ben tetőtér beépítésével bővült. Jelenleg itt rendel 5 háziorvos, az iskola egészségügy, a sportorvos, a védőnői szolgálat. Valamint ennek az épületnek a tetőterében helyezték el az igazgatási és a gazdasági irodák.
  • Új épületszárnnyal bővült az épület 2012-ben EU pályázati forrásból.
    Itt működik a több mint 20 (kardiológia, belgyógyászat, gasztroenterológia, ideggyógyászat, sebészet, pszichiátria, tüdőgyógyászat, gyermekpszichiátria, gyermekpulmonológia, pszichológia, ultrahang, diabetológia, ortopédia, urológia, nőgyógyászat, audiológia, fül-orr-gégészet, szemészet, laboratórium, bőrgyógyászat stb.) szakrendelés, köztük egy új, komplex fizioterápiás mozgásszervi terápiás központ. Egynapos sebészeti ellátás, Nappali kúraszerű ellátás (bel-, ideggyógyászat, reumatológia, gyógytorna, fizikoterápia), Otthoni szakápolás.
  • Comenius utca 16. szám alatt a régi szülőotthon területén már csak 4 fogászati rendelés zajlik.

A Sárospatak Városi Rendelőintézet 35 818 fő lakos járóbeteg szakellátásáért felelős intézmény, amely 36 járóbeteg szakrendelést, 4 járóbeteg gondozást működtet heti 448 szakorvosi és 250 nem szakorvosi órában. Alapellátás tekintetében a városi központi ügyelet, valamint az ellátó struktúra szerves része az iskola egészségügy, a 6 védőnői körzet, mozgó szakorvosi szolgálat (csecsemő-, gyermek- és nőgyógyászat).

Járóbeteg szakellátás ellátási területét a B-A-Z Megyei ÁNTSZ határozza meg. Sárospatak és vonzáskörzete lakossága 24 626 fő + Tiszacsermely, Tiszakarád és Cigánd összesen: 30 555 fő az ellátási terület.
Reumatológia és fizikoterápia szakrendelés és a nappali kórház ellátandó település összlakosság száma: 40 982 fő
Audiológia és traumatológia tekintetében az ellátott települések összlakosság száma: 64 578 fő.
Általános pszichológia ellátási területe: 77 387 fő.

Célunk: A lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítása, jobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása, a különböző egészségügyi szolgáltatást nyújtók összefogása, szakmai kapcsolatainak, együttműködésüknek javítása
összességében a népegészségügyi programban szereplő célok megvalósítása.

Mindezen belül:

  • a betegek részére teljes körű, definitív ellátás biztosítása,
  • a lakóhely közeli alap- és szakellátás erősítése
  • az indokolatlanul igénybe vett, magasabb szintű ellátások számának csökkentése
  • mindazon szakrendelések beindítása, melyeket szakmai indokok, illetve az érintett lakosok tényleges szükségletei határoznak meg.

Az intézmény a lakossági igényeket figyelembe véve, az évek során a szakellátás bővítését saját erőből igyekezett megoldani, hogy ezzel is javítani tudja az ellátás minőségét.
Sárospatak város lakosságának egészségügyi ellátását, alapellátás és szakellátás szintjén az Önkormányzat önálló intézményeként működő Rendelőintézet végzi
kivéve a 7 felnőtt háziorvosi és a 3 gyermekorvosi szolgálatot.

A rendelőintézet vezetése a működési területén élő lakosság egészsége iránt érzett felelősségtől áthatva arra törekszik, hogy a rábízott lakosság gyógyító-megelőző ellátását a lehető legmagasabb szinten biztosítsa.

Törekszik az intézmény által nyújtott gyógyító-megelőző ellátás minőségének folyamatos fejlesztésére, szolgáltatásainak bővítésével igyekszik a lakosság egészségi állapotának javítására, egészségének megőrzésére a lehető legmagasabb szinten rendelkezésre állni.

A működése során megteremti, az Egészségügyi Törvényben előírt jogok és kötelezettségek gyakorlásának feltételeit.

 

Pályázatok

Minőségirányítás

Intézményünk CertUnion ISO 9001 Tanúsítvánnyal rendelkezik

Legfrissebb hírek

Eü. intézmények

© 2017 Sárospatak Város Rendelőintézete. Minden jog fenntartva.