SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

slide1 slide4 slide3 slide4

Iskolaorvos középiskolásoknak

Iskola egészségügy

Betegellátás > Alapellátás
Dr. Magyar Vilmos, iskolaorvos
Kajati Krisztina, ifjúsági védőnő
 


Rendelési ideje:
                          Hétfő - Csütörtök:      8:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00
                            Péntek:                       8:00 - 12:00


A rendelőintézet régi épületszárnyának földszintjén találhat meg bennünket.

Feladataink:
A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében valamint környezet egészségügyi feladatok megoldása.

Részletesen:
- a tanulók orvosi, és védőnői vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele,
- védőoltások beadása,
- pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok,
- testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
- sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
- ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
- részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben,
- tisztasági vizsgálat

Az iskola- egészségügyi feladatokat 1 iskolaorvos és 2 főállású iskolavédőnő látja el Sárospatak város középiskoláiban.

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
Intézményt ellátó iskolaorvos: Dr. Magyar Vilmos
Ifjúsági védőnők: Kajati Krisztina
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátása az iskola orvosi szobájában történik.

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
Intézményt ellátó iskolaorvos: Dr. Magyar Vilmos
Ifjúsági védőnők: Kajati Krisztina
Az iskolaorvosi rendelés Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézetében zajlik, az ifjúsági védőnői feladatok végzése pedig az iskola orvosi szobájában.

Vay Miklós Református Szakképző Iskola
Intézményt ellátó iskolaorvos: Dr. Magyar Vilmos
Ifjúsági védőnő: Kajati Krisztina
Az iskolaorvosi rendelés Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézetében zajlik, az ifjúsági védőnői feladatok végzése pedig az iskola orvosi szobájában.

Kérjük, a Vay Miklós Református Szakképző Iskola tanulóit, hogy a szakmai alkalmassági vizsgálatokra éhgyomorra érkezzenek, és hozzák magukkal korábbi szakorvosi leleteiket.