SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

slide1 slide4 slide3 slide4

Üdvözöljük Sárospatak Város Rendelőintézetének honlapján

Sárospatak Város Rendelőintézet feladatának a szakmai igényesség, az etikus, betegközpontú gyógyítás színvonalának folyamatos emelésével, a betegek szükségleteinek, igényeinek és jogainak tiszteletben tartásával kíván megfelelni.

Célja:

Szakmailag felkészült és minőség mellett elkötelezett személyzettel a betegeink elégedettségét szolgáló egészségügyi ellátás nyújtása, amit munkatársaink képzettségének, szakmai ismeretének folyamatos gyarapításával, az infrastrukturális feltételek fejlesztésével tervezzük elérni.

A szakágazati lehetőségekkel és a technika fejlődésével lépést tartva az ellátottak igényeinek, minél szélesebb körű kielégítése érdekében a szolgáltatásaink palettájának folyamatos bővítése a hosszútávú siker alapvető feltétele.

Rendelőintézetünk kinyilvánítja azon szándékát, hogy az irányítási rendszeréhez tartozó, valamennyi egészségügyi szolgáltató teljes működésében megvalósítja az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabványa alapozott rendszerét, és a továbbiakban biztosítja ennek folyamatos működését és fejlesztését.

A Rendelőintézet további célkitűzése az egészségfejlesztés, a lakosság egészségi állapotának javítása. Ezt az integrált védőnői és otthon-ápolási szolgálat, a felvilágosítás-megelőzés, a kockázati csoportok beazonosítása, illetve a releváns rizikó és betegség szűrési tevékenységek összehangolása révén kívánjuk elérni. Célunk a lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítása, jobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása, a különböző egészségügyi szolgáltatást nyújtók összefogása, szakmai kapcsolataiknak, együttműködésüknek javítása.